Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Zwroty i wymiany

      Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

      Konsument ponosi koszty odesłania towaru, a Zach Service zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

       Zach Service zwróci konsumentowi pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Zach Service nie odbiera paczek pobraniowych.

      Konsument jest odpowiedzialny wobec Zach Service za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Zach Service ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

W przypadku chęci wymiany towaru na inny prosimy o kontakt z firmą:

Zach Service Krystyna Wesołowska,
ul. Jana III Sobieskiego 6,
85-060 Bydgoszcz

tel. 52 325 99 40

e-mail: zach@zach.com.pl


............................................ ........................................

imię i nazwisko                                                                  miejscowość, data

Zach Service Krystyna Wesołowska

Sobieskiego 6, 85-060 Bydgoszcz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. .................................... zawartej dnia....................... w .............................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ....................................................)

przekazem pocztowym na adres ...........................................................................

lub na konto nr …..................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

................................

(podpis)

Witryna stworzona na platformie