Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Procedura reklamacyjna

Istnieją dwie możliwe drogi składania reklamacji: gwarancja i rękojmia.

Wszystkie sprzedawane towary w sklepie Zach Service posiadają gwarancję. Długość gwarancji jest określana przez producenta i jej czas wynosi od 12 miesięcy do 24 miesięcy. Składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji. Jeżeli konsument chce skorzystać z gwarancji i dostarczyć towar do sprzedawcy, robi to na własny koszt. Firma Zach Service następnie dostarcza towar do gwaranta i odsyła towar konsumentowi na własny koszt. Z gwarancji może skorzystać każdy, kto zakupił towar, zarówno konsument jak i osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej itp.

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne. Z tytułu rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty zakupu rzeczy. W przypadku rękojmi podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest Zach Service i to do Zach Service należy kierować pismo reklamacyjne. Dane kontaktowe:

Zach Service Krystyna Wesołowska,
ul. Jana III Sobieskiego 6,
85-060 Bydgoszcz

tel. 52 325 99 40

e-mail: zach@zach.com.pl

.......................................

(miejscowość, data)

                      Formularz reklamacyjny

Imię i nazwisko ..................................................

Login ................................................................

Adres ................................................................

Nazwa towaru ....................................................

Data nabycia towaru ...........................................

Nr zamówienia ...................................................

Wartość towaru ..................................................

Opis wad:

...............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości

towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój

rachunek bankowy

Nr rachunku.............................................................................................

Przesyłki wysyłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Towar, którego

reklamacja nie zostanie uznana, zostanie wysłany na koszt klienta.

                                                                                          

                                                                                              ........................Witryna stworzona na platformie